Ta chansen! Utbilda dig på Komvux!

Gymnasiala kurser

Engelska 5, 6                                     Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b

Historia 1a1, 1a2, 1b                        Svenska 1, 2, 3

Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b, 2        Svenska som andraspråk 1, 2, 3

Matematik 1a-c, 2a-c, 3b-c, 4

Dags att söka till Vårdutbildning

Nu är det dags att ansöka till Vård- och omsorgsutbildningen- Undersköterska.
Ansökningsblanketten finns att hämta vid Komvux expedition eller via vår hemsida.

Sista ansökningsdag är 30 maj 2017